Kur’an-ı Kerim’le İlgili Tavsiyeler


Bir müslüman; hikmetini, faziletini bilerek ve Allah’a (cc.) gönülden inanarak , ihlasla yaptığı her ibadetin, duanın karşılığını er veya geç alır. Bu bölümde Efendimiz (s.a.v.)’ in hadisleri ışığında kulun ihlasla okuduğu takdirde göreceği maddi ve manevi hikmetleri olan bazı sureleri belirtmek istedik. Özellikle namazlardan sonra okumayı alışkanlık edinmemizin tavsiye edildiği sureler olan:

Sabah namazının ardından: Yasin Suresi
Öğle namazının ardından: Fetih Suresi
İkindi namazının ardından: Nebe (Amme) Suresi
Akşam namazının ardından: Vakıa Suresi
Yatsı namazının ardından: Mülk (Tebareke) Suresi’ ni okumanın, ezberlemenin, alışkanlık haline getirmenin fazileti, hikmeti çok büyüktür.


Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Kim, geceleyin Bakara sûresinin son iki âyetini okursa (Amenerrasulü), o iki âyet, o gece ona yeter. (büyük sevaba nail olur)
İbn Mesud radıyallahu anh. Buhârî.


Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Her şeyin bir kalbi vardır, Kurân’ın kalbi de Yâsin sûresidir. Kim onu okursa,
Yâsinsiz 10 kere Kurân okumuş gibi kendisine sevap yazılır.”
Enes radıyallahu anh. Tirmizî.


Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Kim, sabahleyin Haşr sûresinin son üç âyetini okursa, Allah onun için 70.000 melek görevlendirir, akşama kadar onun için Allah’tan af dilerler. O gün ölürse, şehîd olarak ölür. Akşamleyin okursa yine böyle olur (bu kez sabaha kadar).”
Mâkil radıyallahu anh. Tirmizî.


Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Kurânda otuz âyetlik bir sûre vardır ki, devamlı okuyanına, (mahşerde) bağışlanıncaya dek affı için aracılık eder, bu sure Tebâreke (mülk) sûresidir.  (Bu sureyle ilgili başka bir hadiste:
“Her gece yatmadan evvel onu okuyana kabir hayatında eşlik eder ve onu azab veren şeylerden korur”
Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.


Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Bir kimse her gece (akşam namazı sonrası) Vâkıa suresini okursa ona ömrü boyunca fakirlik isabet etmez, o kimse ömrü boyunca yokluk görmez.”
İbni Abbas (r.anhüma), / Râmuz’ul-Ehâdis


Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Bana benzeri görülmemiş âyetler indi: Felak ve Nâs sûreleri.”
(Bu surelerin nazar, büyü, kötü cin ve insan vb. şerli durumlara karşı büyük tesiri vardır.)
Ukbe radıyallahu anh. Müslim.


Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
Bir kimse bir gecede 1000 ayet okursa Allah’a, kendinin yüzüne güler bulduğu halde mülaki olur. “Ya Resulallah bin ayet okumaya kimin gücü yeter?” diye sorulunca, Resulallah besmele ile “Elhâkümüttekâsür”ü (Tekasür suresini) sonuna kadar okudu da şöyle buyurdu: Nefsim yed-i kudretinde olana yemin ederim ki, bu sure bin ayete bedeldir.
Hz. Ömer (r.a.) . / Râmuz’ul-Ehâdis 439/2


Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
Bakara suresinde bir ayet vardır ki, Kur’an ayetlerinin seyyididir. Bir yerde -ihlas ile- okunduğunda şeytan orada tutunamaz, mutlaka çıkar. Bu “Ayetül kürsi” dir.
Ebû Hüreyre (r.a.) . / Râmuz’ul-Ehâdis 300/9


Azameti gökle yer arasını dolduran ve yetmiş bin meleğin tazim ve teşyi ettiği bir sureyi size haber vereyim mi? O “El Kehf” suresidir. Her kim Cuma günü onu okursa, Allah Teala bu sebeple o kimsenin diğer cumaya kadar ki ondan sonra da üç gün ilavesi içindeki günahlarını mağfiret eder. Ayrıca kendisine semaya kadar erişen bir nur verilir. Ve deccal fitnesinden korunmuş olur. Yatacağı zaman bu surenin sonundan 5 ayet okursa, korunur ve gecenin istediği vaktinde de uyandırılır.
İsmail İbni Rafi (r.a.) / Râmuz’ul-Ehâdis164/2


Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
Bir kimse sabah namazını cemaatle kılar, namaz kıldığı yerde oturur ve sonra “En’am” suresinin evvelinden üç ayet okursa Allah ona, Allah’ı tesbih eden ve kıyamete kadar kendisi için istiğfar eden 70 melek görevlendirir.
İbni Mes’ud (r.anhüma) / Râmuz’ul-Ehâdis 427/3


Bu gece Bana bir sure nazil oldu ki, o, Bana üzerine güneş doğan her şeyden (yani dünyadaki herşeyden) sevgilidir. Bu “İnnâ Fetahnâleke” (Fetih suresi) dir.
Ömer (r.a.) . / Râmuz’ul-Ehâdis 348/5


Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Ey Cabir, Kur’anda nazil olan surenin hayırlısını sana haber vereyim mi?
Bu sure “Fatiha-tül Kitab” (Fatiha suresi)dir. Onda her derde şifa vardır.
Hz. Câbir (r.a.) / Râmuz’ul-Ehâdis


Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Kuvvet ve iradesi sayesinde yaşadığım Allah’a yemin ederim ki “Kul huvallahü ehad” (İhlas) suresi fazilet bakımından Kur’an’ın üçte birine denktir.”
Hz. Câbir (r.a.) / Râmuz’ul-Ehâdis


Bana ümmetimin sevapları gösterildi. Adamın camiden çıkarttığı süprüntüsü bile (bu sevapların içerisindeydi). Bana ümmetimin günahları da gösterildi. Bunların içinde şundan daha büyük bir günah göremedim ki; bu, bir adama Kur’an’dan bir sure veya bir ayet verilmesi (onu öğrenip, ezberlemesi) ve sonra da onu unutup gitmesi.
Hz. Enes (r.a.). / Râmuz’ul-Ehâdis 315/7


Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir defasında Muaz (r.a.) a şöyle dedi:
“Ya Muaz! Vallahi ben seni çok severim,  her farz namazdan sonra şu duayı sakın bırakma: “Allahümme e’innî alâ zikrike ve şükrike ve hüsnü ibâdetik.
(Anlamı: Allah’ım seni zikretmem, sana şükretmem ve güzelce ibadet etmem için bana yardım et!)
Muaz (r.a.) / Râmuz’ul-Ehâdis 501/4.KUR’AN-I KERİM’E BAŞLARKEN OKUNMASI TAVSİYE OLUNAN DUA

– Ey Allah’ım! Sen Kur’an’ı hak ile indirdin, o da hak ile indi. Allah’ım Kur’ana rağbetimi büyüt, O’nu gözüme nur, gönlüme şifa kıl. Ey Allah’ım! O’nunla dilimi süsle, O’nunla yüzümü güzelleştir, O’nunla cismimi kuvvetlendir, Sana itaat ederek gecenin derununda, gündüzün belli bölümlerinde O’nu okumayı bana nasip eyle. Beni, Peygamberimiz (sav) ve O’nun hayırlı a-li ile birleştir.

Rahman’ın rızası için, ehl-i iman kabirlerinin nurlanması için, bütün peygamberlerin seyyidi güneşi, Allah elçilerinin Ay’ ı olan Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s.) ruhu için, şeytanın kovulması, günahlarımın düşürülmesi için, tevbelerin kabulü için, derecelerin yükselmesi için, cehennemden ateşinden kurtulmak için, imanın devamı ve Rahman’a kavuşmak için; Kur’an okumaya niyet ettim. Ey merhametlilerin en merhametlisi (Senin rahmetini dilerim) Hamd ve övgü, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.-“