82. İnfitar Suresi

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla…

1. Gökyüzü yarıldığı zaman,
2. Yıldızlar döküldüğü zaman,
3. Denizler birbirine katıldığı zaman,
4. Kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman,
5. İnsanoğlu (yapıp) gönderdiklerini ve (yapamayıp) geride bıraktıklarını bir bir anlar.
6. Ey insan! İhsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?
7. O Allah ki seni yarattı, seni düzgün ve dengeli kılıp,ölçülü bir biçim verdi.
8. Seni istediği her hangi bir şekilde parçalardan oluşturdu.
9. Hayır! Siz yine de dini yalanlıyorsunuz.
10. Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler var,
11. Değerli yazıcılar var,
12. Onlar, yapmakta olduklarınızı bilirler.
13. İyiler muhakkak cennettedirler,
14. Kötüler de cehennemdedirler.
15. Ceza gününde oraya girerler.
16. Onlar (kâfirler) oradan bir daha da ayrılmazlar.
17. Ceza günü nedir bilir misin?
18. Evet, bilir misin? Nedir acaba o ceza günü?
19. O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah’a kalmıştır.


BU SUREYLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

Adı: Surenin adı birinci ayette geçen İnfitar kelimesinden alınmıştır. İnfitar kelimesinin mastarı “yarılmak” anlamına gelir. Bu surede göğün yarılmasından söz edildiğinden sureye bu isim verilmiştir.

Nüzûl zaman: Bu sure ile Tekvir Suresi’nin konusu hemen hemen aynıdır. Bundan öyle anlaşılıyor ki, bu iki sure de aynı zamanlarda nâzil olmuştur.

Konu: Bu surede ahiret konusu işlenmiştir. Müsned-i Ahmet, Tirmizi, İbni Münzir, Tabarânî, Hakim ve İbn Merdûye’de, Abdullah İbni Ömer (r.a) Rasulullah’tan (s.a) şöyle bir hadis rivayet etmiştir. “Şayet bir kimse Kıyamet gününün manzarasını kendi gözüyle görmek isterse, Tekvir, İnfitar ve İnşikak surelerini okusun.”
Surede ilk önce Kıyamet gününün tablosu çizilmiş ve şöyle buyurulmuştur: O gün kim dünyada ne amel işlemişse, onu orada bizzat kendi gözüyle görecektir. Daha sonra insanoğlunun duygularını harekete geçirmek için, ‘Allah sizlere mükemmel bir beden bağışlamış ve sizlere lutfederek en mükemmel âzâları vermiş ve diğer mahlûkattan sizleri daha üstün yaratmıştır!’ denilmektedir. Yani sizler Hâlık olan Allah’ın (c.c.) Adil olmadığını mı zannediyorsunuz? Allah’ın (c.c.) Kerim olmasının anlamı, sizlerin her istediğinizi yapmanıza göz yumar demek değildir. Bundan sonra insanlar, ‘sakın böyle bir yanlışlığa düşmeyin. Sizlerin amelleri defterlere tek tek yazılıyor ve itimat edilir katipler, sizlerin her davranışınızı kaydediyorlar’ denilerek uyarılıyorlar. Bu uyarılara son verdikten sonra, Allah Teâlâ çok keskin ve şiddetli bir ifadeyle şöyle buyuruyor: Muhakkak ceza ve mükâfat günü gelecektir ve salih insanlara cennetin nimetleri verilirken, facir kimseler de cehennem azabına atılacaklardır. İşte o gün, hiç kimse bir başkasına yardım edemeyecektir ve artık emir Allah’ındır. (Tefhimü’l-Kur’an, Mevdudi)