.

 

Sıraya göre
   001. Fatiha

   002. Bakara

   003. Al-i İmran
   004. Nisa
   005. Maide
   006. En'am
   007. A'raf
   008. Enfal
   009. Tevbe
   010. Yunus
   011. Hud
   012. Yusuf
   013. Ra'd
   014. İbrahim
   015. Hicr
   016. Nahl
   017. İsra
   018. Kehf
   019. Meryem
   020. Ta-Ha
   021. Enbiya
   022. Hac
   023. Mü'minun
   024. Nur
   025. Furkan
   026. Şuara
   027. Neml
   028. Kasas
   029. Ankebut
   030. Rum
   031. Lokman
   032. Secde
   033. Ahzab
   034. Sebe
   035. Fatır
   036. Yasin
   037. Saffat
   038. Sad
   039. Zümer
   040. Mü'min
   041. Fussilet
   042. Şura
   043. Zuhruf
   044. Duhan
   045. Casiye
   046. Ahkaf
   047. Muhammed
   048. Fetih
   049. Hucurat
   050. Kaf
   051. Zariyat
   052. Tur
   053. Necm
   054. Kamer
   055. Rahman
   056. Vakia
   057. Hadid
   058. Mücadele
   059. Haşr
   060. Mümtehine
   061. Saff
   062. Cum'a
   063. Münafikun
   064. Tegabun
   065. Talak
   066. Tahrim
   067. Mülk
   068. Kalem
   069. Hakka
   070. Mearic
   071. Nuh
   072. Cin
   073. Müzzemmil
   074. Müddessir
   075. Kıyamet
   076. İnsan
   077. Mürselat
   078. Nebe
   079. Naziat
   080. Abese
   081. Tekvir
   082. İnfitar
   083. Mutaffifin
   084. İnşikak
   085. Buruc
   086. Tarık
   087. A'la
   088. Gaşiye
   089. Fecr
   090. Beled
   091. Şems
   092. Leyl
   093. Duha
   094. İnşirah
   095. Tin
   096. Alak
   097. Kadir
   098. Beyyine
   099. Zilzal
   100. Adiyat
   101. Karia
   102. Tekasur
   103. Asr
   104. Hümeze
   105. Fil
   106. Kureyş
   107. Maun
   108. Kevser
   109. Kafirun
   110. Nasr
   111. Tebbet
   112. İhlas
   113. Felak
   114. Nas
 

 

 

 

 


 

                         anasayfa  | ayetler  |  hadisler  |  tavsiyeler  |  e-kitaplar  | arama  |  yardım & iletişim
-


 
.: Kur'an'ı Kerim'e Dair Tavsiyeler :.

-

Bir müslüman; hikmetini, faziletini bilerek ve Allah'ın Aziz-ül Hakim olduğuna gönülden inanarak , ihlasla yaptığı her ibadetin, duanın karşılığını er veya geç mutlaka alır. Bu bölümde Efendimiz (s.a.v.)' in hadisleri ışığında kulun -ihlasla- okuduğu takdirde göreceği maddi ve manevi hikmetleri olan bazı sureleri belirtmek istedik. Özellikle namazlardan sonra okumayı alışkanlık edinmemizin tavsiye edildiği sureler olan:
 
-
Sabah namazının ardından: Yasin Suresi
  -
Öğle namazının ardından: Fetih Suresi
  - İkindi namazının ardından: Nebe (Amme) Suresi
  - Akşam namazının ardından: Vakıa Suresi
  - Yatsı namazının ardından: Mülk (Tebareke) Suresi'
ni okumanın, ezberlemenin, alışkanlık haline getirmenin fazileti, hikmeti çok büyüktür. Zaten 3-4 hafta bunlara devam eden biri bunu açıkça görür..
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:
"Ey Cabir, Kur'anda nazil olan surenin hayırlısını sana haber vereyim mi?
Bu sure "Fatiha-tül Kitab" (Fatiha suresi)dir. Onda her derde şifa vardır.
Rivayet: Hz. Câbir (r.a.)  Ramuz

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:
"
Kuvvet ve iradesi sayesinde yaşadığım Allah'a yemin ederim ki "Kul huvallahü ehad" (İhlas) suresi fazilet bakımından Kur'an'ın üçte birine denktir."
Rivayet: Hz. Câbir (r.a.)  Ramuz

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Kim, geceleyin Bakara sûresinin son iki âyetini okursa (Amenerrasulü), o iki âyet, o gece ona yeter. (büyük sevaba nail olur)"
İbn Mesud radıyallahu anh. Buhârî.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Her şeyin bir kalbi vardır, Kurân'ın kalbi de Yâsin sûresidir. Kim onu okursa,
Yâsinsiz 10 kere Kurân okumuş gibi kendisine sevap yazılır."
Enes radıyallahu anh. Tirmizî.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Kim, sabahleyin Haşr sûresinin son üç âyetini okursa, Allah onun için 70.000 melek görevlendirir, akşama kadar onun için Allah'tan af dilerler. O gün ölürse, şehîd olarak ölür. Akşamleyin okursa yine böyle olur (bu kez sabaha kadar)."
Mâkil radıyallahu anh. Tirmizî.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Kurânda otuz âyetlik bir sûre vardır ki, devamlı okuyanına, (mahşerde) bağışlanıncaya dek affı için aracılık eder, bu sure Tebâreke (mülk) sûresidir.  (Bu sureyle ilgili başka bir hadiste:
 "Her gece yatmadan evvel onu okuyana kabir hayatında eşlik eder ve onu azab veren şeylerden korur"
Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Bir kimse her gece (akşam namazı sonrası) Vâkıa suresini okursa ona ömrü boyunca fakirlik isabet etmez, o kimse ömrü boyunca yokluk görmez."
İbni Abbas (r.anhüma), Ramuz
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Bana benzeri görülmemiş âyetler indi: Felak ve Nâs sûreleri."
(Bu surelerin nazar, büyü, kötü cin ve insan vb. şerli durumlara karşı büyük tesiri vardır.)
Ukbe radıyallahu anh. Müslim.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
Bir kimse bir gecede 1000 ayet okursa Allah'a, kendinin yüzüne güler bulduğu halde mülaki olur. "Ya Resulallah bin ayet okumaya kimin gücü yeter?" diye sorulunca, Resulallah besmele ile " Elhâkümüttekâsür"ü (Tekasür suresini) sonuna kadar okudu da şöyle buyurdu: Nefsim yed-i kudretinde olana yemin ederim ki, bu sure bin ayete bedeldir.
Hz. Ömer (r.a.) . Ramuz 439/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
Bakara suresinde bir ayet vardır ki, Kur'an ayetlerinin seyyididir. Bir yerde -ihlas ile- okunduğunda şeytan orada tutunamaz, mutlaka çıkar. Bu "Ayetül kürsi" dir.
Ebû Hüreyre (r.a.) . Ramuz 300/9
----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Azameti gökle yer arasını dolduran ve yetmiş bin meleğin tazim ve teşyi ettiği bir sureyi size haber vereyim mi? O "El Kehf" suresidir. Her kim Cuma günü onu okursa, Allah Teala bu sebeple o kimsenin diğer cumaya kadar ki ondan sonra da üç gün ilavesi içindeki günahlarını mağfiret eder. Ayrıca kendisine semaya kadar erişen bir nur verilir. Ve deccal fitnesinden korunmuş olur. Yatacağı zaman bu surenin sonundan 5 ayet okursa, korunur ve gecenin istediği vaktinde de uyandırılır.
İsmail İbni Rafi (r.a.) . Ramuz 164/2

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
Bir kimse sabah namazını cemaatle kılar, namaz kıldığı yerde oturur ve sonra "En'am" suresinin evvelinden üç ayet okursa Allah ona, Allah'ı tesbih eden ve kıyamete kadar kendisi için istiğfar eden 70 melek görevlendirir.
İbni Mes'ud (r.anhüma) . Ramuz 427/3

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bu gece Bana bir sure nazil oldu ki, o, Bana üzerine güneş doğan her şeyden (yani dünyadaki herşeyden) sevgilidir. Bu "İnnâ Fetahnâleke" (Fetih suresi) dir.
Ömer (r.a.) . Ramuz 348/5
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bana ümmetimin sevapları gösterildi. Adamın camiden çıkarttığı süprüntüsü bile (bu sevapların içerisindeydi). Bana ümmetimin günahları da gösterildi. Bunların içinde şundan daha büyük bir günah göremedim ki; bu, bir adama Kur'an'dan bir sure veya bir ayet verilmesi (onu öğrenip, ezberlemesi) ve sonra da onu unutup gitmesi.
Ravi: Hz. Enes (r.a.). Ramuz 315/7
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir defasında Muaz (r.a.) a şöyle dedi:
"Ya Muaz! Vallahi ben seni çok severim,  her farz namazdan sonra şu duayı sakın bırakma: "Allahümme e'innî alâ zikrike, ve şükrike, ve hüsnü ibâdetik."
(Anlamı: Allah'ım seni zikretmem, sana şükretmem ve güzelce ibadet etmem için bana yardım et!)
[Bu duaya -samimiyetle- devam eden kimse bir süre sonra -Allah'ın izniyle- etkisini görür.]
Muaz (r.a.) . Ramuz 501/4.


.: Önemli Bir Hatırlatma :.
KuranVakti.com  websitesini hazırlamamızın amacı, bu İlahi Kitabı anlayarak okumaya
 teşvik etmektir. Nitekim bizim en büyük eksiğimiz O'nu anlamadan okumak veya dinlemektir.

Hepimize acizane tavsiyemiz;
lütfen Kur'an mealini yılda en azından bir defa düşünerek, anlayarak tamamını okumaya çalışalım.
Bu da yılda 1 günümüzü alacaktır. Nasıl mı?;
KuranVakti'ni hazırlarken, sureleri ne hızlı ne yavaş, tane tane okuyan hafızları seçtik.
Kullandığımız seslendirmenin toplamı 27 saat 20 dk. sürüyor.
Arapça metni bu kadar sürüyorsa Türkçe mealini okumak daha az sürecektir. (ort. 24 saat=1gün)
Kısacası
Kur'an' mealini okuyup bitirdiğimizde aslında toplamda sadece 1 günümüzü almış olacaktır
Günlük 10-15 dk.vaktimizi Kuran'a ayırarak birkaç ayda Kur'an'ın tamamını (anlayarak) okuyabiliriz.
Tavsiye ettiğimiz
okuma metodu için tıklayın

(Unutmamalıdır ki günümüzde İslam aleyhine çalışanlara dur demenin, İslam'a karşı konuşanlara cevap verebilmenin tek yolu dinimizin has kaynakları olan Kur'an-ı Kerim ve Hadis ilimlerini en iyi şekilde bilmekten, yaşamaktan ve yaşatmaktan geçer.)
 

Hadis Kitapları için tıklayın

 bu sayfayı yazdır

Harfe göre

  Abese   

    Adiyat   

Ahkaf   
Ahzab   
A'la   
Alak   
Al-i İmran   
Ankebut   
A'raf   
Asr   
Bakara   
Beled   
Beyyine   
Buruc   
Casiye   
Cin   
Cum'a   
Duha   
Duhan   
En'am   
Enbiya   
Enfal   
Fatiha   
Fatır   
Fecr   
Felak   
 Fetih   
 Fil   
Furkan   
 Fussilet   
Gaşiye   
Hac   
Hadid   
Hakka   
Haşr   
Hicr   
Hucurat   
Hud   
Hümeze   
İbrahim   
 İhlas   
İnfitar   
 İnsan   
İnşikak   
 İnşirah   
İsra   
Kadir   
Kaf   
Kafirun   
Kalem   
Kamer   
 Karia   
Kasas   
 Kehf   
Kevser   
Kıyamet   
 Kureyş   
Leyl   
Lokman   
Maide   
Maun   
Mearic   
Meryem   
Muhammed   
 Mutaffifin   
 Mücadele   
Müddessir   
Mülk   
Mü'min   
Mü'minun   
Mümtehine   
Münafikun   
 Mürselatl   
Müzzemmil   
 Nahl   
 Nas   
Nasr   
Naziat   
Nebe   
Necm   
Neml   
Nisa   
Nuh   
Nur   
Ra'd   
Rahman   
Rum   
Sad   
Saff   
Saffat   
Sebe   
Secde   
Şems   
Şuara   
Şura   
Ta-Ha   
Tahrim   
Talak   
Tarık   
Tebbet   
Tegabun   
Tekasur   
Tekvir   
Tevbe   
Tin   
Tur   
Vakıa   
Yasin   
Yunus   
Yusuf   
Zariyat   
Zilzal   
Zuhruf   
Zümer   
 

 

 

 

  

                                                 © 2005 KuranVakti.com